EXP Study UK เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของ บริษัท ซินเนอร์จี้ ซีเครท จำกัด บริษัทของพวกเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 จนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 พวกเราได้ริเริ่มธุรกิจในส่วนของการแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศ อังกฤษ และสหราชอาณาจักร โดยที่คำแนะนำในการเรียนต่อ
 
บริการของเรา

หลักสูตรของเรา

Powered by MakeWebEasy.com